Συνεργατική Μακράσυκα

Επανασχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας της Συνεργατικής τράπεζας και δημιουργία εφαρμογών σε διάφορα καταστήματα.

Info_

Πελάτης:

Κατηγορία:

Συνεργατική Μακράσυκα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ