Ανθεστήρια Λάρνακας

Σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαφήμισης για τα Ανθεστήρια της Λάρνακας.
Προβολή με Προσκλήσεις, Αφίσες & Banners.

Info_

Πελάτης:

Κατηγορία:

ANTHESTIRIA

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ