Ευρωκέρδος

Σχεδιασμός λογοτύπου, γραφικής ύλης, (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι) media kit και ιστοσελίδας για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό Ευρωκέρδος. Για τη δημιουργία του λογότυπου χρησιμοποιήσαμε το όνομα της εταιρείας με έμφαση στο γράμμα “E”.

Info_

Πελάτης:

Κατηγορία:

EUROKERDOS

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ