Αναπαραγωγή Βίντεο

“Fresh Salad by Eurofresh”

Δημιουργία τηλεοπτικής διαφήμισης για παρουσίαση του πελάτη μας Eurofresh στο κυπριακό κοινό. Η εταιρεία μας ανέλαβε τη δημιουργία και την οργάνωση τηλεοπτκού σποτ με σύνταξη σεναρίου, επιλογή cast και συνεργείου.

Info_

Πελάτης:

Κατηγορία:

Ημερομηνία:

EUROFRESH

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2016